Patricia De Landtsheer schrijft voor alle leeftijden. Vooral dieren krijgen in haar verhalen een bijzondere plaats. Daar is haar hondje Ploef het bewijs van. Patricia heeft ook iets met heksen. Of het nu kleine of grote heksen zijn, het maakt niet uit. Van zichzelf denkt ze dat er ergens een vreemde kronkel in haar hoofd moet zitten. Zo praat ze soms zelfs met de bomen en het water. De Schelde waarmee ze is opgegroeid, is haar trouwste vriend. De meeste van haar verhalen spelen zich dan ook binnen haar onmiddellijke leefwereld af. Voor de wat oudere lezers behandelt ze vaak thema’s, zoals de Tweede Wereldoorlog, racisme, drugsverslaving, heksenvervolging, , zelfs rouwverwerking bij jongeren. In haar boeken staan vriendschap en verdraagzaamheid centraal. Vanaf haar prille jeugd voelde Patricia zich aangetrokken tot alles wat met literatuur te maken had, maar ook poëzie bekoorde haar. Zij las, en leest nog steeds poëziebundels als een boek. Patricia De Landtsheer wordt veel gevraagd voor scholen, culturele centra, bibliotheken, verenigingen. Haar lezingen voor het jonge publiek combineert zij met verteltheater, in samenwerking met Duo Dialoog(actrice muzikant) Tot op heden werden 37 boeken van haar gepubliceerd bij verschillende erkende uitgevers waaronder voorlopig één dichtbundel. Zij werkte ook vaak mee aan bloemlezingen en tijdschriften. Patricia werkt ook vaak samen met Duo Dialoog onder de vorm van verteltheater. Zo is er ‘Ploef is terug’ (verteltheater voor de eerste graad van het basisonderwijs), Heikje heks (verteltheater voor de tweede graad van het basisonderwijs), De wereld van het wonder (verteltheater voor de derde graad van het basisonderwijs, voor de eerste graad van het secundair wordt dit verteltheater gekoppeld aan een lezing over poëzie of een workshop rond poëzie), De tweede wereldoorlog (lezing gekoppeld aan een getuigenis van een kampoverlevende of een ondergedoken joods kind vanaf het zesde jaar basisonderwijs) Boeken in dit verband: De grote oorlog van Martinus (uitg. de Vries-Brouwers), Bewaar altijd een stukje brood (uitg. de Vries-Brouwers) Mimi (uitg. de Vries-Brouwers), Aan het einde van de tunnel (lezing gekoppeld aan een getuigenis van een ex-drugverslaafde), lezingen i.v.m. rouwverwerking bij jongeren: Het andere uur (uitg. de Vries-Brouwers), Voor 1ste, 2de, 3de, 4de lj. Basisonderwijs samen of afzonderlijk: De Fruitfuif (duo dialoog:). Het heksenveld en De heksen van het Blaasveld (lezing over heksenvervolging over de heksen van Dendermonde en de geschiedenis van Dendermonde, doelgroep 3de graad basisonderwijs, 1ste graad secundair). Poëzie en workshops: bundel ‘De zoete zucht der dingen’ uitgeverij Berghmans Uitgevers 2000 Antwerpen, Kleine markt 4 bus 5. Naast deze bundel werden gedichten van Patricia’s hand ook opgenomen in verschillende bloemlezingen. Je kunt Patricia contacteren voor een workshop poëzie of verhalen schrijven (zie info website) Info hierover vindt u op www.patriciadelandtsheer.be Telefonisch bereikbaar op nrs. 0494 60 19 61 of 052 21 11 80 Voor boekingen van Verteltheater Duo Dialoog: 0496/52 22 80  e-mail: landtsheer@yahoo.com / website: www.patriciadelandtsheer.be / blog: www.bloggen.be/patricia52. Andere bezigheden: Vanaf de start van haar schrijverschap heeft Patricia getracht het grote woord ‘vriendschap’ te laten doordringen in haar boeken. Wanneer zij een boek moet zij voeling hebben met haar personages, zelfs met de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt. In haar gedichten werkt zij vooral met metaforen. De mens staat centraal en in onmiddellijk verband met de natuur. Prijzen: Patricia werd meermaals bekroond. Haar passie: schrijven Patricia houdt van: kleur blauw; fietsen; klassieke muziek; theater Haar spookbeelden: oorlog en uitbuiting van kinderen Haar wens: overal vrede en lachende gezichten Patricia is lid van SABAM; de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen; de Vereniging van Vlaamse Auteurs; het Fonds voor de Letteren; de Auschwitzstichting; het Ondergedoken Kind; het Vredescentrum.
Wie is Patricia De Landtsheer
Patricia De Landtsheer Auteur Startpagina Jeugdboeken Ik schrijf toneel Ik schrijf romans In de prijzen Gegevens Gedichten Recensie Komende activiteiten Nieuwe uitgaven Nieuwsbrief
Startpagina